امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شماره 20

بیستمین شماره از فصلنامه بین المللی امکان امروز منتشر شد.

برای دسترسی به آرشیو کلیک کنید.

در شماره بیستم فصلنامه امکان خواهید خواند:

بازاریابی رابطه مند
میلیــاردری گمنام از برزیـــل
تعاملات راهبردی درمدیریت راهبردی
جادوی رایحه در بازاریابی نوین
برندینگ شخصی با برنامه ریزی استراتژیک
باز آفرینی برند جسارتی به رنگ پیروزی
اشتباهی به نام آرم، باوری به نام لوگو
54گــــام بــــرای رســــیدن به مدیریت حـرفه ای
خلق تبلیغات دهان به دهان در 6 مرحله
قیمت و عدالت دو کفه ترازو
موانع اجرای موفق استراتژی در سازمان‌ها
عارضه‌یابی صنعتی
مدیریـت بـرپایه ارزشها
کارمندان و کار تیمی
فنجانی بیش از یک قهوه
چگونه یک شرکت تجاری خانوادگی تاسیس کنیم؟
مدیریت، داروی معجزه آسای بحران…
برندینگ، نیاز خاموش شهرهای ایــــران زمیـن بـرای رسیدن به پیروزی
خشنودسازی مشتری، گام اول در کسب و کار موفق
10 نکته مــــؤثر در مدیـریت زمان
بازاریابـــــــــی اجتمـــــــاعی
10 درس طلایی موفقیت از آلبرت انیشتین
١٠ روش علمـی بـه منظـــور شـــاد زیستـــن
Omni-Channel Marketing به زبان ساده
دانـــش نگـــــــاری

Tips on How to Write a Killer Slogan
5 ways to be better listener

Generate Word ofMouth in Six Steps
Positive Risk Management
You are an observational marketeer,
you just don’t know it yet . . .
Being a Continual Learner
Leadership Style Goes Way Beyond
The Philosophy of a Hashtag Strategy
10TimeManagement Tips That Work
Why Good Managers Are So RARE?!!

برای اخذ فرم اشتراک کلیک کنید.

بازدیدها: 312

0
دانلود نشریه