امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شماره ۱۳

سیزدهمین شماره از فصلنامه بین المللی امکان امروز منتشر شد.

برای دسترسی به آرشیو کلیک کنید.

در شماره جدید فصلنامه امکان خواهید خواند:

سرمقاله – بی تفاوتی یا بی مسئولیتی!
مرکز مشاوره های مدیریتی
باشگاه مشتریان از دید یک مدیر موفق
نکات کلیدی مدیریت اینستاگرام شرکت شما
چرا شما هیچگاه میلیونر نخواهید شد؟

Why You’ll Never Be a Millionaire

برای اخذ فرم اشتراک کلیک کنید.

در تسخیر زمان همراه شما هستیم …

بازدیدها: 128

0