امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

نشریه هنر ایرانی شماره چهل و هشت

کانال تلگرام امکان امکان

نشریه هنر ایرانی شماره چهل و هشت

رایگان

دو ماهنامه تخصصی با موضوع هنر که در برگیرنده محتوایی جذاب و کوتاه در حوزه فرهنگ و هنر است. این نشریه به صورت مرتب در دپارتمان طراحی و گرافیک امکان طراحی و تحویل واحد نشر می گردد.