امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

چشم انداز هلدینگ اقتصادی امکان امکان

  • با توجه به دانش و تخصص مدیران ارشد و پرسنل هلدینگ اقتصادی امکان و متمایز بودن محصولات و خدمات، آرزوی این هلدینگ ورود به بازارهای مختلف و همکاری با سازمان های بزرگ آسیایی و اروپایی و افزایش بازوهای اجرایی تا ١٠٠ شرکت با دایره شمول و پراکندگی در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و اصناف می باشد.
  • هم اکنون هلدینگ اقتصادی امکان با در بر گرفتن ۵ حوزه اصلی مشاوره، پژوهش، آموزش، نشر و مطبوعات و تلفیق چند موسسه و شرکت منجمله: شرکت امکان امروز ایرانیان، نشریه بین المللی امکان امروز، کانون آگهی و تبلیغات امکان، موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی بنیان علمی سفیر، انتشارات امکان امروز، پایگاه علمی و خبری نامحدود و… فعالیت می نماید.
  •  تاسیس بنیاد خیریه و هواپیمایی امکان نیز جزء برنامه های ۵ ساله و با اولویت سازمان محسوب می شود.

Visits: 1588