امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شورای سیاست گذاری

کانال تلگرام امکان امکان
  • علی شیخ زادهبنیان گذار، مدیرعامل و ريیس هیأت مدیره

  • عزیزاله شیخ زادهنائب رييس و عضو هيات مديره

  • سمیرا جهان پاکمدیر مسوول انتشارات امکان امروز، نایب رییس هیات مدیره هلدینگ

  • مهدی صادقی فاضلعضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی

  • لیدا شیخ زادهمدیر امور هنری و روابط عمومی