امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شماره ۱۲
[pdf-light-viewer] shortcode cannot be rendered due to the error: No converted pages found.
If PDF has been already converted, then probably there were some errors during the import. Please check <a href="https://emkanco.com/wp-admin/options-general.php?page=pdf-light-viewer" target="_blank">plugin error log on the settings page</a> and your site error log for errors.

دوازدهمین شماره از فصلنامه بین المللی امکان امروز منتشر شد.

برای دسترسی به آرشیو کلیک کنید.

در شماره جدید فصلنامه امکان خواهید خواند:

سرمقاله – شاه دیواری خراب شود که این چاله ها پر شود
آینده پژوهی
جادوی رایحه در بازاریابی نوین
جامعه اطلاعات
اصول مدیریت فروشگاهی و آشنایی با چیدمان بصری در محیط فروشگاه
مهندسی خلاقیت یا نوآوری نظام یافته TRIZ
بایدها و نبایدها در LinkedIn
آموزش و نیروی انسانی
8 ابزار جهت مدیریت کارهای روزانه
اعتقاد به برندها، عادت یا باور قلبی ؟
کانون کنترل

Editorial – An Overview on the economical condition of the first six month of the year 1394
Banking on the Brand
Lessons from NAVY SEAL’s Working Culture
24 Linkedin Rules You Might Be Breaking
8 Tools That Help You Perform Day-to-Day Tasks More Efficiently
The Philosophy Of a Hashtag Strategy
Speak Right & The 7 Dwarves
Different Types of a Marketing Strategies

برای اخذ فرم اشتراک کلیک کنید.

Visits: 95