امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

شماره ۱۸
[pdf-light-viewer] shortcode cannot be rendered due to the error: No converted pages found.
If PDF has been already converted, then probably there were some errors during the import. Please check <a href="https://emkanco.com/wp-admin/options-general.php?page=pdf-light-viewer" target="_blank">plugin error log on the settings page</a> and your site error log for errors.

هجدهمین شماره از فصلنامه بین المللی امکان امروز منتشر شد.

برای دسترسی به آرشیو کلیک کنید.

در این شماره فصلنامه امکان خواهید خواند:

سرمقاله – کارآفرینی، عنوانی برای هیجان خوداشتغالی
10 خط هواپیمایی برتر جهان در سال 2016
نقشه بازاریابی BMW
مسئولیت اجتماعی شرکتی – بخش دوم
پرستیژ (1) – ساعت به وقت مدیران
فروشندگان در آفساید (1)
16En  منطقه آزاد قشم

Top 10 E – Commerce Markets by Country
Qeshm
How To Be a CEO

برای اخذ فرم اشتراک کلیک کنید.

در تسخیر زمان همراه شما هستیم …

Visits: 289