امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

مشتری مداری

ریال450.000

اگر تا دیروز احترام به مشتری، ارائه خدمات با کیفیت، فراهم ساختن خدمات جانبی و … یک امتیاز محسوب می شد و داشتن این قبیل صفات و خدمات برای کسب و کار شما یک امتیاز بود؛ امروزه همه ی این موارد به یک وظیفه و تکلیف مبدل گشته است