امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

آینده پژوهی

ریال1.000.000

داشتن چشم انداز، آشنایی با مسیر درست رسیدن به اهداف سازمانی، داشتن استراتژی مقابله با بحران، پیش بینی آینده های قابل تحقق، استفاده صحیح از منابع برای کسب بیشترین سود در آینده و آمادگی مقابله با هرگونه کمبود منابع؛ اینها عناوینی هستند که در دوره آموزشی آینده پژوهی به شما مدیران گرامی آموزش داده می شود