امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

ارتباط موثر

ریال800.000

هر روزه با تعداد زیادی از انسان ها ارتباط کاری و شخصی و یا حتی عاطفی داریم، دانستن اصول روانشناسی و آداب مذاکره در برخورد با اشخاص بسیار حائز اهمیت است.