امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

مدیریت رفتار سازمانی

کانال تلگرام امکان امکان

مدیریت رفتار سازمانی

ریال9.000.000

مهم ترین منابع یک سازمان را منابع انسانی آن سازمان تشکیل می دهند و شما به عنوان یک مدیر، نیازمند یادگیری و متخصص شدن در امر هدایت، رهبری و راهبری نیروی انسانی می باشید.