امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

زبان بدن

ریال1.200.000

در مذاکرات روزانه اگر شما شناختی از فرد مقابلتان نداشته باشید، اعتماد کردن به حرف های وی کاری دشوار و دارای ریسک می باشد.