امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

طراحی مدل کسب و کار ” بوم کسب و کار ”

کانال تلگرام امکان امکان

طراحی مدل کسب و کار ” بوم کسب و کار ”

ریال550.000

هر کسب و کاری برای شروع نیازمند برنامه ریزی، بررسی شرایط سود و زیان، تحلیل رقبا و ایجاد چشم انداز و برنامه های مالی می باشد.