امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

مدیریت زمان

ریال250.000

مدیریت زمان، شاه کلید موفقیت در بسیاری از امورات زندگی و شغلی افراد موفق می باشد. همیشه به یاد داشته باشید، وقت طلاست و قابل ذخیره نیست.