امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

ره‌یاری از پیله تا پروانگی (کوچینگ حرفه‌ای)

کانال تلگرام امکان امکان

ره‌یاری از پیله تا پروانگی (کوچینگ حرفه‌ای)

ریال17.000.000

از پیله تا پروانگی، برای توانمندسازی مدیران، صاحبان صنوف، علاقمندان به خلق کسب و کار، نوآفرینان و کارآفرینـــان و در راستـــای توسعه فرهنگ مــــدیریت اثـــربخش برای اولیـــن بار در ســــال 1385 توسط آقای علی شیخ‌زاده طراحی و تدوین شده است و تاکنون افراد بسیاری با مربیگری ایشان توانسته‌اند در مسیر حرفه‌ای کسب و کار قرار بگیرند.